TEXT LINK

Baris Pertama

Abba Bapa, kami datang, 39
Abba, Bapa, kar'na Tuhan, 37
Abba, dengan rendah hati, 38
Abba, seb'lum dunia ada, 31
Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Domba Allah! 687
Ada musik merdu di kalbu, 253
Ada mustika di surga, limpah, tidak terkisah, 434
Ada orang telah menyimpang, 329
Adaku ini tak layak, namun darah-Mu tertumpah, 724
Aduh! Penolong disalib, tangan, kaki pedih; 681
Aduh, P'nolong t'lah berdarah, 93
Agar menarik Kekasihku, 283
Agung, maha agung! Kasih Kristus! 132
Air hayat Allah, bawa suplaian segar; 205
Air hayat 'ngalir deras, 205
Air hayat p'ri kristal, 204
Ajarku pisahkan roh - jiwa, 544
Aku burung dalam sangkar, 524
Aku inilah berdosa, namun diberi kurnia-Nya! 251
Aku milik-Mu, 'nilah sabda-Mu, 287
Aku orang pengembara, tempuh jalan yang jauh; 512
Aku pasti membimbingmu, bimbing dengan mata-Ku 509
Aku punya Juru-s'lamat, yang kasih-Nya tak terkira; 129
Aku sembuh, puji Tuhan! 549
Aku telah percaya, wafat-Nya ku terima; 416
Alam nama-Mu berhimpun, tak melihat yang lain; 166
Alangkah agung dan mesra, cinta-Mu, ya, Tuhan! 126
Alir hayat itu karya, itu pun kehidupan; 655
Aliran air hayat! Siapa mau, 203
Aliran air hayat, mengalir dari takhta, 203
Allah Bapa terpuji, girang di depan-Mu; 45
Allah Bapa, besarlah kasih-Mu, 46
Allah Bapa, ku sembah, 42
Allah berkenan, memilih, sebelum dunia jadi, 597
Allah b'ri kekuatan, pada hati m'rana; 207
Allah dalam Taman Eden, 'taruh orang depan pohon; 529
Allah harapan dan riangku; 527
Allah itu benteng kukuh, kuat teguh tak runtuh; 638
Allah itu Gembalaku, Dia merawat, 444
Allah itu Yang tak nampak, 593
Allah kasih, Kau bagianku, 441
Allah ku puji, Kau utus Putra-Mu, 35
Allah kuasa, hayat non ciptaan, 271
Allah menghendaki kita agar s'rupa Putra-Nya; 546
Allah pilih dan tentukan, 430
Allah tak pernah menjanjikan: s'panjang hidupmu s'lalu lancar, 526
Allah t'lah bersabda singkap diri-Nya; 580
Allah yang berdaulat mutlak, aku senang, 500
Allah, ajaib-Mu terpuji, 448
Allah, Kau Bapa Kekal, 7
Allah, Kau di tempat kudus, 28
Allah, Kau sangat unggul, 10
Allah, Kaulah sumber hayat 9
Allah, Sang Kasih dan Terang 6
Anggota Tubuh Kristus, menampilkan Kristus; 629
Apa saat! Sendirian, sekeliling gelap! 92
Asal jamah, disembuhkan, Tuhan di sini selalu; 550
Asalkan jalan-Mu, tak peduli gelap 295
Atas adil-Mu, ya, Bapa, 18
Atas bukit jauh, tegak salib tua, 454
Atas meja kasih-Mu, roti, cawan, terbentang 176
Awan Roh Kudus, api pengudus, 620
Bagai rusa yang rindukan air pelerai dah'ga, 269
Bagaimana aku cinta dan bersembah biar Dia senang? 345
Bagi aku, Dia telah disalib,  88
Bagi hadir dan firman hidup-Mu, Panjatkan pujian  630
Bagimu berdarah, korbankan jiwa-Ku, 331
Bagimu doaku! Bagimu doaku! 669
Bagi-Nya kini hidupku, wafat-Nya gantiku; 306
Bakar di hatiku, bakar di hatiku; 207
Bangkit dari maut, itulah hayat, 473
Bangkitkan, ya, Tuhan! Kami mendoakan; 576
Bangkitkan, ya, Tuhan! Mohon tampilan-Mu! 576
Bangunlah, hai, angin lor! 283
Bapa Kau Allah Sang Segar 11
Bapa Kau betapa setia, 14
Bapa kudus, kami sujud, 19
Bapa mulia, ku puji, aku sasaran-Mu; 32
Bapa, Allah, kasih-Mu ternyata, 50
Bapa, betapa kasih-Mu, hatiku bersyukur 25
Bapa, kami sujud di depan-Mu, 49
Bapa, kami sujud, sembah, 30
Bapa, kasih-Mu tak hingga, 43
Bapa, Kau panggil kami, memandang Putra-Mu 41
Bapa, ku ta'u seumurku, t'lah rapi Kau atur; 305
Bapa, nama-Mu terpuji, 44
Bapa, Putra dan Roh itulah Allah! 447
Bapa, rahmat-Mu terpuja, 22
Bapa, rahmat-Mu t'lah Kau 'nyatakan 23
Bapa, Sang Roh segala roh 8
Batu hidup gereja, ialah imam yang kudus, 613
Batu kekal terbelah, pada-Mu-lah 'lindungku; 731
Batu rohani nan kekal, t'lah terbelah bagiku; 151
Bawah Tuhan, bawah Tuhan, siapa mampu pisahkan! 492
Bawah Tuhan, ku tinggal dengan tent'ram, 492
Bawalah ku kian ke atas, 285
Beban s'rah pada TUHAN!  495
Bebas! Bebas! Bebas mulia!  244
Begini, begitu, Dia sedia s'lalu; 513
Benarkah takkan haus? Ya, benar tak haus!  698
Benih gereja, Kristus sendiri, butiran hayat, 599
Beratlah salib yang Dia beri, tetapi kurnia lebih; 523
Berbuat amal, baik, tak dapat s'lamatkanku, 678
Berduyun masuk k'rajaan, salib tak pikul? 349
Bergirang! Bergirang! 'Tiasa bergirang, 521
Berita gembira, dengarlah dengar! 695
Berita rahasia! Allah tinggal dengan insan! 697
Berkat pula kehormatan, dipanggil jadi imam! 612
Berlebih, berlebih! Bukan hanya ini! 489
Berperang di dalam Tubuh, dengan sandar Kepala, 637
Berperang di dalam Tubuh, jangan perang sendiri 637
Bersekutu, koordinasi, amanat mulia, 617
Bersiaplah jumpa Allah! 670
Bers'kutu indah, girang meluap, 406
Bertahun tahun mencari mata air, 254
Bertahun-tahun hidup sia-sia, 267
Besar setia-Mu! Besar setia-Mu 13
Betapa ajaib, Dia mati buatku!  695
Betapa indah rumah-Mu, ku rindu pelatarannya!  615
Betapa manis hatiku setiap ingat Yesus; 141
Betapa perubahan dalam hidupku, 241
Biar ku makin mesra cinta Tuhan-ku, 297
Bila kenal kuasa bangkit, 464
Bila ku jalan menyimpang, cari kesedapan; 468
Bila Ku nampak darah Domba-Ku, 685
Bila orang tolak dunia, hidup bagi Allah, 355
Bila perang sengit, musuh keji; Percaya firman-Nya, 639
Bila Tuhan 'kan datang pula? 759
Bila ujian berat 'nimpa padamu, 494
Bimbing aku, jauh dari yang sesat; 292
Bisakah kau patuh pada Tuhan-mu, 480
Bisakah ku bilang sudah siap, 752
B'lenggu dosa tak kuat aku tahan, 246
Bolehkah d'ngan hampa tangan, ku pulang jumpa Tuhan? 668
Bolehkah ku hambar undur, membuat duka Roh Kudus, 354
B'ri tahu pada Tuhan, semua bereslah, 570
B'ri tahu Tuhan! B'ri tahu Tuhan! 572
B'rikanlah, ya Tuhan, di tempat ini, 577
B'rita mulia, amat manis, percaya saja; 675
B'rita suka! Menggemparkan, Allah tinggal dengan insan! 697
B'roleh s'lamat demi air, Tuhan beri wahyu, 744
B'tapa agung, nama-Mu, ya, Allah! 497
Buah hatiku Kau ambil, 276
Buang dunia, jauh di b'lakang, 335
Buang dunia, t'rima Kristus, 437
Buang selubungku, agar nampak terang,  324
Bukan aku, melainkan Tuhan,  499
Bukan aku, melainkan Tuhan-ku, 433
Bukan demi roti saja, 589
Bukan huruf Taurat, Tuhan-lah hayat, 402
Bukan kini, tapi nanti; di sana, bukan di sini; 515
Bukan ronta, tapi bers'rah, yang kuatkanku; 343
Bukan semau kita, melainkan pimpinan-Nya; 650
Bukanlah meronta, tapi berserah; 547
Cah'ya mulia t'rangi jiwaku, 262
Cah'ya mulia! Cah'ya bah'gia! 262
Cetak biru dari Tuhan, tunjukkan kemah yang sungguh; 609
Curahkan Roh membara, jadi perkara besar, 208
Dalam dosa, penuh d'rita, 17
Dalam Kristus, ajaiblah, posisi tinggi nian! 358
Dalam mulia ada Allah - manusia, 383
Dalam roh dan realitas, kami menyembah-Mu; 626
Dalam roh doa sehati, bukan demi pikiran, 563
Dalam roh, lahir oleh Roh, 220
Dalam seluruh Alkitab, 778
Damai p'ri sungai menyertai jalanku; 268
Damai! Damai! Sejahtera tanpa gentar! 406
Dapat dunia, hilang Penolong, 700
Dari Betlehem berangkat, mengikuti setia-Nya, 469
Dari doa yang meminta lepas dari ombak ganas, 317
Dari mana ku kisahkan, s'gala bah'gia 144
Dariku diri-Mu hidup, Yesus Kau-lah hayatku; 304
Dasar yang teguh bagi kaum beriman, 260
Datang pada Yesus, Dia di sini; 714
Datang pada-Mu, tekun berdoa, 223
Definisi kurnia paling tinggi, 376
Dekat, dekat, dekat, dekat Tuhan! 411
Dekatkan ku, ya, Tuhan, pada salib 'tiasa; 456
Demi iman ku memohon, berdoa depan takhta, 561
Demi iman menjamah-Mu, Tuhan sumber suplaiku; 412
Demi nama Tuhan Yesus, depan takhta ku sujud, 559
Demilah iman ku 'natap Kau terpaku, 318
Dengan Kristus ku terpaku, 365
Dengan lembut Yesus memanggilmu, 708
Dengan salib bedakan roh, letakkan jiwa ke maut; 542
Denganku Kau dekat, ya Allah-ku, 453
Dengar! Tuhan ketuk, ketuk, pintu hatimu! 711
Dengar, m'laikat memuji, "Juru-s'lamat t'lah lahir 74
Dengar, rah'sia tersembunyi, 696
Dengar, suara menggelegar 110
Dengar, suara surga bers'ru, "Genaplah." 503
Depan Tuhan berlutut, kagumi kurnia-Mu, 128
Derita, nestapa, pikul beban b'rat, 702
Di dalam Adam, dosa, maut milikku, 435
Di dalam arus-Nya, bekerja bagi-Nya, 653
Di dalam arus-Nya, bekerja bagi-Nya. 653
Di dalam kasih surga, tak takut p'rubahan, 490
Di dalam Kristus berdiam hikmat 21
Di dalam penyertaan-Nya, ku diam tent'ram, 415
Di dalam roh kaum terlahir ulang, 535
Di dalamku ada minyak ajaib, 215
Di Golgota, P'nolong korban; 'nempuh hina, 97
Di hatiku ada musik merdu, 255
Di langit, bumi baru, Yerusalem Baru, 777
Di lembah dosa berk'lana, jiwaku merana; 736
Di mana darah dipercik, di sana urapan-Nya; 216
Di padang gurun Sin, bani Israel, 202
Di salib Tuhan korban jiwa, 739
Di salib, ku nampak sinar kurnia Tuhan, 681
Di sini kami doa, menjamah yang terbaik, 555
Di sini ku ingin jumpa Tuhan, 180
Di surga ku ada siapa? Hanyalah, diri-Mu! 422
Di tanah Mesir menghamba, 252
Dia Allah, Tuhan kami, Dia tak pernah ingkar janji! 506
Dia dalam Kristus, makananku; 384
Dia datang, ubahku mulia! 763
Dia memanggil! Memanggilmu! 708
Dia memapahku, Dia memapahku, 510
Dia mencari aku! Dia mencari aku! 673
Dia menempuh Golgota bagiku, ya, bagiku!  680
Dia mengasihiku, oleh kurnia ku tahu; 232
Dia pimpinku, Dia pimpinku, 404
Dia pimpinku, o, manisnya! 404
Dia tak dapat tolong diri-Nya sendiri; 91
Dia tersalib bagimu, Dia menanggung dosamu, 674
Dia unggul dari s'galanya, oh, kasih-Nya! 133
Dia-lah yang tercinta, bagiku termesra; 392
Dikau Raja di raja, siapa kami tak taat? 124
Diri Allah 'nyorot aku, 432
D'ngan b'rani menghadap Allah, 240
D'ngan hati tent'ram, sandar pada-Nya. 513
Doa - ukupan hati yang kudus, 552
Doa berlelah d'ngan-Nya, bubuh jalan bagi-Nya; 569
Doa harus di dalam roh, bukan daging dan otak 564
Doa jamah takhta-Nya, jamah takhta kurnia, 565
Doa 'nyatakan Tuhan, tidak 'nyatakan diri, 567
Doa sekutu d'ngan Tuhan, mencari-Nya dalam roh, 568
Domba hilang, di mana kini? 713
Dosa terbasuh, nafsu terhapus, 734
Dosaku dibuang Allah, tak diingat, 233
Dosaku Yesus tanggung, Domba kudus Allah; 239
Dulu budak dalam dosa, menanggung derita; 245
Dulu hati duka m'rana, tiada hidup kekal; 258
Dulu kepala berduri, 118
Dulu ku pernah gairah, menuntut kemajuan, 353
Dulu mau berkat, kini mau Tuhan; 394
Dulu, hanya dosa, maut, saja kami punya 29
Dulu, kini, hingga kekal, Yesus tak ubah, 675
Esa dengan Putra Kekal, satu roh demi iman, 356
Esa dengan Tuhan Yesus, esa padu dalam roh, 359
Esa d'ngan Kristus nan jaya, 357
Esalah, esalah, ku dan Kau, 359
Fajar kita 'nabur, siang kita 'nabur, 667
Fakta nan berkat, Tuhan wahyukan, Ku dibaptis 222
Firman bukan pengeta'uan, 591
Firman hidup Allah, gambar Allah, 581
Firman-Nya dari takhta, ambillah janji Allah, 503
Garap s'rupa Putra Allah!  430
Gaul d'ngan Tuhan, nikmat hayat, perlu hati tepat, 540
Gereja Tubuh Tuhan, kediaman Allah; 598
Giat menghadap Tuhan, saling bicara, 477
G'reja itu wadah Kristus,  595
G'reja kaki dian emas,  596
Gunung megah ku tanjak, di tengah siang bolong, 252
Hai prajurit Kristus, ke depan maju, 478
Hai yang t'rima kurnia, sorak gempita, 261
Hai, kaum S'rani, pergi ke ujung bumi!  663
Hai, musafir yang berlelah, yang tempuh jalan mulia; 509
Hai, yang dosa, dengar suara-Nya; 730
Hai, yang dosa, dengarkanlah! Dia memanggil! 730
Haleluya! Haleluya! Salib Kristus m'nang 457
Haleluya! Haleluya! Tirai terb'lah 416
Haleluya! Ku t'lah dapat 257
Haleluya! Yesus menang! B'rita yang mulia!  644
Haleluya, "Kristus bangkit!" Ke tempat tinggi  105
Haleluya, nyanyi riang! Haleluya, 256
Haleluya, Yesus menang! 644
Hancur, datang ke Tuhan! Baru dapat bergita! 471
Hanya ku ta'u yang ku percaya, 259
Hanya sering korban, mau pikul salib, 470
Hanya Tuhan, hanya Tuhan, Yesus Juru-selamat, 192
Hanya Yesus! Hanya Yesus, judul dan beritaku! 395
Hanya Yesus! S'lama Yesus, 395
Harapan mulia, Kristus sg'ra datang! 766
Hari depanku Kau atur ulang, 273
Hari ini ku putuskan, pilih Yesus Penolongku! 263
Hari nan bahagia! Yesus Tuhan, 263
Harum nama-Mu, segar kasih-Mu, 408
Harum surga kami hisap, segar, nyaman, sedap; 623
Harus lahir ulang! Harus lahir ulang! 692
Haruskah menunggu t'rus, tahun lewat tahun?  762
Hasrat kekal Allah, esa d'ngan insan, 769
Hasrat-Nya, semua milik-Nya jadi suplaiku, 551
Hatiku, rohku pujilah seg'ra. 12
Hayat dan alangkah teduh! Di batinku Kristus hidup! 378
Hayat kekal bawa pers'kutuan hayat; 533
Hayat punya perasaan, perasaan hayat; 534
Hembus! Hembus! Hembusan Roh Kudus! 212
Hembusilah aku, hingga rohku bangkit! 605
Hidup dalam terang, sekutu dengan Dia, 476
Hidup dalam Tuhan, ikut Roh Kudus; 436
Hidup dengan rukun, amat mesra; 622
Hidup imam sungguh berkat, Kristus jadi s'galanya! 657
Hidup manusia singkat, p'ri awan tertiup angin, 722
Hidup pribadi atau bersidang, Kristus-lah inti, 627
Hidup 'tuk Yesus d'ngan hati tulus, 342
Hijau segar p'ri cemara, 11
Hikmat-Mu dalam pun limpah 20
Hormat, pujian, mulia bagi-Mu; 781
Hubungan normal Allah d'ngan insan, 450
Hukum Allah di luar insan, kudus, baik, tapi 'nuntut 530
Hukum Allah zaman lama, ialah huruf di loh batu; 532
Hukum harfiah saksi Allah, menjelaskan diri Allah; 531
Iblis t'lah tetapkan lawan Benih Allah-ku; 649
Ikat aku, Tuhan, baru ku terorak, 322
Ikatan d'ngan kasih, padukan kaum saleh, 621
Ikut Kau ku kini, salib tak elak; 347
Ikut Yesus sungguh manis, 428
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus! 346
Ingin dosa terhapus? Hanya oleh darah Yesus! 683
Ini cerita indah lagi manis, 95
Injil Allah, sungguh bah'gia! 548
Injil mulia sebar luas, ialah aliran hayat; 662
Inti pikiran Allah, Dia satu d'ngan manusia,  768
Jalan jauh, pikulan berat ingin 'ngaso di rumah, 495
Jalan salib itu berkorban, 462
Jalan serta Tuhan, dalam t'rang firman-Nya, 426
Jamah, t'rima suplai hayat, 412
Jangan kau tunda! Jangan kau tunda! 718
Jangan tipuku d'ngan dunia, 341
Jangan tolak firman kurnia, 718
Jangan tunggu, terus mimpi k'lak sukses besar; 652
Janji Allah takkan nihil, 482
Jerih payah apa guna? Semua hanya menjemukan! 701
Jika mati! Inilah perkataan Tuhan! 466
Jiwaku tenang, tunggu Tuhan-Mu! Dia sabda dulu, 575
Juru selamat mustika, Yesus, 413
Juru-s'lamat ajaib, Raja di raja! 145
Juru-s'lamat cinta kepada aku,  669
Juru-s'lamat lahir dalam malaf, 673
Juru-s'lamat yang ajaib, Yesus-ku, Yesus-ku! 671
Juru-s'lamat, mentariku, Kau serta,  407
Kabarkanlah Injil! S'lamatkan jiwa!  664
Kalau ingin lepas d'rita dosa, 719
Kami berkidung, ya, Allah Bapa, 51
Kami memuji adil-Mu, 16
Kami pada datang dengan hati girang; 136
Kar'na cawan dan roti, Putra merendah diri,          187
Kar'na Kristus hati senang, 256
Kar'na Tuhan! Kar'na Tuhan! 439
Kasih ajaib nyata di Golgota!  680
Kasih ajaib! Yesus ke dunia,  689
Kasih ajaib, kurnia besar, Allah utus Putra; 690
Kasih Allah tak terbilang oleh mulut 24
Kasih ilahi nan unggul, 274
Kasih Tuhan dalam, sungguh tak terduga; 330
Kasih Tuhan kian manis, 231
Kasih Yesus, tolong aku, saat ku dalam dosa, 735
Kasih, yang tak lepaskanku, 332
Kasih-Mu alangkah luas, melampaui dugaan! 130
Kasih-Mu melampaui dugaan, Ya, Tuhanku, 134
Kasih-Nya segar, manis, ku datang memuji; 231
Katakan, "Hai gunung, masuklah ke laut! 560
Kau ada sejak dulu, sebelum ada waktu! 72
Kau berk'lana jauhkan Bapa, m'ngapa tak pulang? 728
Kau bertajuk duri bagiku, 339
Kau jatuh di dosa, alami d'rita, 715
Kau kasih-Nya yang sembunyi! Panjang, lebar, dalam, 321
Kau obyektif dan subyektif bagiku; 398
Kau pasti Dia jaga setiap waktu, Dia menjaga, 493
Kau rasa kasih Allah? Bukan hanya ini! 489
Kau Sang Terurap Allah, Sang Raja di raja! 125
Kaulah Allah tinggi, mulia, 77
Kau-lah aneka kurban yang Allah sediakan; 165
Kau-lah firman, Kau juga Roh, 582
Kau-lah Putra tersayang, gambar mulia Allah; 163
Kaum beriman pejuang, jangan berjuang lagi, 504
Kaum saleh hidup bersatu, 600
Kaum saleh Kristus, anggota Tubuh, Berkoordinasi, 618
Ke dunia suplai Kristus, tak hanya dengan kata,  665
Ke puncak gunung ku damba, 285
Kediamanku ialah diri Allah, 446
Kekal junjung Yesus, puji tak henti; 394
Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya? 703
Kelimpahan kudus mulia! Bagiku semuanya! 403
Keluar kemah ke Yesus, tanggung kehinaan-Nya, 429
Kemampuanku kar'na rahmat; kasihan, 316
Kepala penuh luka, nyeri sengat tulang; 82
Kerja, 'layan dalam Tubuh, ini inti murad-Nya; 656
Kerja, 'layan dalam Tubuh, janganlah individu; 656
Kerja, malam sg'ra tiba, mumpung pagi hari; 661
Keselamatan, oleh kurnia; Yesus mati untukku, 691
Kes'lamatan oleh hayat, menurut keadilan-Mu; 786
Ketika Tuhan melintas, orang banyak mendesak-Nya, 550
Kidung baru bagilah Domba, 189
Kini ku datang ke takhta,  587
Kini ku tinggalkan semua, ikut Dia pikul salib; 348
Kini ku t'rima kurnia, terlepas kuasa dosa; 245
Kini perang dahsyat, musuh ganas;  641
Kini Sang Roh Kudus Allah, 200
Kini waktu tak panjang, pelancong seg'ra pulang,  660
Kiniku dalam Kristus, terlepas dari Adam, 229
Kisah nan kekal, Allah datang dunia, 75
Kisah nan mengharukan, tentang kurnia Allah 59
Kita jadi wadah Allah, ekspresikan kaya-Nya; 539
Kita nikmat kaya Kristus,  592
Kita tinggal di dunia untuk berperang! 649
K'lepasan ajaib! K'lepasan mulia! 246
K'limpahan ilahi Tuhan, dalam tidak terduga; 403
K'limpahan-Nya tak terkata! 437
Kota dan Tuhan, sasaran kita,  772
Kota yang indah! Kediaman Allah, 771
K'rajaan Allah di bumi, Allah berdaulat di hati, 746
K'rajaan, daulat Allah, jaga mulia Allah, 745
Kristus Allah Sang Benarku, 237
Kristus Allah, Juru-s'lamat, 108
Kristus Allah, Tuhan mulia, 123
Kristus bangkit! Haleluya!  101
Kristus itu duniaku, hayat, riang, s'galaku! 386
Kristus itu firman dan Roh, 590
Kristus itu subyektifku, jadi hayat di rohku; 397
Kristus Kepala segala, itu ekonomi-Nya, 779
Kristus laksaan kali, lahir di Betlehem, 366
Kristus mati ku serta, aku terendam air dengan Dia; 741
Kristus mengenakan insan, jadi insan p'ri aku; 693
Kristus milikku, amat bah'gia! 265
Kristus mulia s'mula ada, 188
Kristus mulia, Juru-s'lamat, perwujudan mulia Allah! 382
Kristus P'nolong t'lah terangkat, 224
Kristus Putra Allah dan tebusan-Nya,  601
Kristus realitas satu-satunya, 374
Kristus saksi s'jati Allah, atas mutu, tutur, 373
Kristus seg'ra datang, waktu t'lah dekat; 755
Kristus turun ke dunia, tolong orang berdosa, 96
Kristus Yesus t'lah bangkit. Haleluya! 102
Kristus, harapan mulia, Dia-lah hayatku; 763
Kristus-lah hayatku dan sentosaku; 436
Kristus-lah inti Allah, pun kesemestaan-Nya; 372
Ku bejana ciptaan, Kristus mulia di dalam; 425
Ku berdendang dengan hati girang 439
Ku berdosa dan nista, duka dan merana, 737
Ku berperang bagi Tuhan, Iblis tidak t'rima, 570
Ku cinta Dia! Kusembah Dia! 75
Ku damba bers'kutu dalam roh! 611
Ku dapat maha mustika, hati gejolak riang, 388
Ku datang pada salib, meski lemah dan miskin; 727
Ku datang pada-Mu, dambakan diri-Mu! 588
Ku dengar b'rita indah: Dia tolong manusia! 676
Ku dengar panggilan Tuhan, 427
Ku dengar panggilan Tuhan, "Marilah, marilah, 707
Ku dibasuh darah adi, penuh suka surgawi; 218
Ku hembuskan dukacita, dosa, nistaku; 210
Ku ikut pimpinan-Nya, mutlak bersandar Dia, 517
Ku 'kan besertamu, janji yang indah 491
Ku lemahlah, Tuhan-ku, tidak dapat berdiri teguh; 319
Ku lupakah Dia sg'ra tiba?  757
Ku mau doa 'tiasa, dan berlatih roh! 566
Ku mau jadi t'rusan hayat, 218
Ku mau mirip Kau, Juru-s'lamatku, 301
Ku mau mirip Kau, sep'ri t'ladan-Mu, 301
Ku mau nyanyikan janji ajaib yang telah Yesus ucapkan, 514
Ku memuji rencana-Mu, kami dibuat rumah-Mu, 603
Ku mengikut Yesus, apa pun jalannya; 346
Ku meninjau alam ciptaan Allah; 12
Ku menunggu, ya, ku menunggu, ku rahat dalam-Mu 574
Ku mustikakan salib tua, 454
Ku pasti masuk mulia, serta Tuhan selamanya, 773
Ku perlu Tuhanku, tiap waktu; 286
Ku perlu, o, ku perlu, 286
Ku pilih Tuhan Yesus, jadi duniaku; 438
Ku sandar pada Tuhan, bawah salib bersujud; 727
Ku sembahlah Raja hidup, 80
ku sembuh, aku sembuh, 549
Ku tahu kapan dosaku terlepas; 243
Ku tak cakap memahami murad ketetapan Allah; 266
Ku tak ta'u masa depan, mataku tertutup, 517
Ku tersalib dengan Kristus, 363
Ku t'lah belakangi dunia dan segala senangnya; 335
Ku t'lah dapat kebebasan, Kristus t'lah bebaskanku! 401
Kuasa di bumi dan langit,  645
Kudus, agung tugas imam! Sembah kurban pada Allah, 573
Kudus, kudus, kudus, Allah Sang Kuasa! 4
Kudus, riang, tersisihkan! 336
Kumohon, ku mohon, kelimpahan Roh Kudus. 219
Kumpulkan bahan bagi rumah-Nya; 666
Kurnia agung, lahir ulang, 442
Kurnia ajaib! Menakjubkan! Aku t'lah selamat! 247
Kurnia ganti dosa, menggema di kalbu; 248
Kurnia gratis, rahmat besar, 267
Kurnia yang s'lamatkanku, betapa limpah ruah, 738
Kurnia-Nya cukup, ku pakai s'lama! 248
Lahir hitam oleh terik surya, 440
Lahir, cintaku; wafat, tebusku;  672
Laknat kutuk Tuhan t'rima, 183
Lama dalam sedih, gundah, kini mundur ke tangan-Mu; 522
Lampau kini sudah, darah, mezbah, 40
Langit kisahkan mulia-Nya,
Langit, bumi terbakar; bukit, gunung terbongkar; 482
Lapar pun haus roh dan hatiku, 586
Latih gunakan roh, jiwa ditolak, 487
Layani Tuhan tidak harus arung lautan jauh, 651
Leluasa roh hati ku ingini: Antar sesama roh baur esa,  610
Lembut, mesra, suara Yesus memanggil, 706
Lepaskanku dari ego, Tuhan, ku mau terbangun, 606
Lihat! Dari wadah tanah, kasih kurnia memancar, 431
Lihat! Tuhan di salib, mati ganti yang dosa, 720
Lihat, sungguh mulia, s'marak! K'rajaan Surga nyata! 749
Limpah nian Kau bagiku, nyata atas kasih-Mu! 152
Lucut b'lenggu, duka dan gelap, 725
Maha terang, mari! Enyah malam nista, 278
Mahakuasa! Nama Yesus! 113
Maju ke sasaran! Meski k'liling senyap; 484
Maju! Laskar Kristus, maju berperang! 633
Maju! Semboyanku, d'rap langkah laju; 483
Makhluk hidup dari Kristus, cenderung temu sejenis, 617
Makhluk hidup ilahi, 'nyatakan Kristus mulia; 619
Makin kenal Kristus, makin kenal Kristus, 296
Malaikat-Nya s'lalu lihat wajah-Nya, 303
Malam larut, Bukit Zaitun, 83
Manis" menghias dahi-Nya, ilahi, wibawa 139
Manusia di sisi-Mu, pada malam itu,  184
Manusia wadah Allah, punya roh, jiwa, raga;
Mari datang, Sumber Berkat! 250
Mari masuk, ke hatiku! 733
Mari merenungkan s'panjang hidup anggur; 465
Mari pamer Kristus! Mari pamer Kristus! 624
Mari! Mari datang! Siapa pun juga! 716
Mari, dalam Tuhan kita bergirang, 521
Mari, datanglah! Pintu terbuka! 277
Mari, Tuhan! Mohon Kau seg'ra datang! 760
Marilah semua bersorak, puji Kristus Allah! 146
Marilah, salib Kristus! Masuk ke hatiku! 366
Masuk hatiku, ya, Yesus! Ku bertobat dan t'rima-Mu; 733
Masuk ke dalam ruang mahakudus, 557
Masuk ruang mahakudus, dengan roh jamah takhta, 613
Masuk ruang mahakudus, hidup di balik tirai, 556
Masuk tirai, wajib keluar kemah, 414
Mata berlinang, nampak Kau tak jelas, 273
Mati dan bangkit bersama Dia; 364
Mati serta-Nya, sungguhlah nyaman! 365
Maukah jadi pemenang-Nya? Puaskan hati-Nya? 647
Maukah jadi pemenang-Nya? Tuhan memanggil!  647
Maukah kau bebas dari s'mua beban? 687
Maut tak dapat tahan hayat bangkit, 472
Memandang Yesus, segera terorak, 244
Membakar ukupan! Membakar ukupan! 573
Menang demi darah Kristus, kalahkan semua lawan; 646
Menang demi darah Kristus, kalahkan semua lawan; 646
Menang mutlak oleh Kristus, salib kebanggaanku! 401
Menang, menang, haleluya! 643
Menang, pemenang, karena Golgota; 648
Mengapa ku bimbang ragu? Bukankah semua dosaku, 235
Mengapa kurnia yang ajaib, padaku Allah b'ri? 259
Mengapa pelit segenggam? Beri 'tuk nabi dulu, 488
Mengitari kubur-Mu, kami semua kumpul, 740
Menjelang Dikau hadapi mati, 182
Meski kami sering goyah, 352
Meski kasih-Mu berlimpah, 26
Meski merah seperti kirmizilah dosamu. 699
Minyak ajaib diam dalamku, 215
Miskin, lemah, duka, m'rana, 721
Misteri berabad, kini tersingkap, 764
M'ngapa kau tak luka? 467
Moga angin dari surga, kini tiupiku! 213
Moga ku berlidah s'laksa, puji Juru-s'lamat; 135
Moga makin cinta pada Tuhan!  281
Moga makin kenal Kristus, 296
Moga Roh Kudus kian bertambah, 206
Mohon darah basuhku, cuci semua dosa; 228
Mohon Tuhan mewahyukan, rahasia Golgota, 361
Mohon Tuhan pilihkan, jalan yang ku tempuh, 293
Mohon Tuhan tiap hari, b'ri tenaga, 297
Mohon Tuhan, lewat salib, 227
Mohonlah tiap p'losok jiwa, dengan Kau berserupa; 546
Mulia bagi Allah atas karya-Nya 34
Mulia bagi Allah Bapa dan Kristus, Putra 1
Mulia bagi Tuhan! Alam s'mesta bers'ru, 147
Mulia bagi-Mu, Putra, Sang Bangkit, 106
Mulia bagi-Nya! Mulia bagi-Nya! 739
Mulia! Kristus jadi hayatku. 377
Mulia! Mulia! Hayat mulia!  380
Mulia! Mulia! Kristus sg'ra datang! 755
Mulia, bah'gia, tak terperi, 217
Mulia, hormat, Dia korbankan datang dunia  137
Mulia, mulia bagi Bapa! Mulia bagi Sang Putra! 3
Mulia, mulia, haleluya! Mulia, mulia, haleluya! 693
Mulia, mulia, kekal mulia, bagi Kristus 119
Mulia, mulia, Kristus dalamku! 764
Mulia, mulia, mulia, puji, sembah, cinta! 2
Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? 713
Musik merdu dalam hatiku, 255
Mustika dalam bejana, daya hebat ternyatalah, 432
Musuh laten nan bahaya, 314
Najis bibir, nista angan, gagal, cemar, 315
Nama nan ku sayang, Yesus Tuhan! 60
Nama Yesus amat manis, bagai musik, 70
Nama Yesus lampaui s'mua, langit, bumi, 69
Nama-Mu, indah sungguh, 351
Nama-Mulah, ya Yesus, yang ku cinta  62
Nama-Nya, mustika! B'ri harapan dan riang! 499
Nama-Nya, p'nuh kuasa! Kami menang kar'na-Nya! 559
Nampak salib di sana, ku tak b'rani lengah, 648
Nampak Tuhan, berhadapan, 249
Naungilah d'ngan t'naga-Mu, 298
Nikmat dunia pupus, Dia milikku! 389
Nikmati cawan berkat, memuji atau bungkam? 175
Nilah b'ritaku dan kidungku, 265
Nilah jalan salib!  462
Nyaman sep'ri angin sepoi, tak henti ku hirup! 142
Nyanyi kidung iman! Walau malam kelam; 562
O, ajaib! O, misteri! 785
O, Allahku, Sang Perahmat! Dosa m'rajalela, 58
O, darah yang ajaib! Basuh aku bersih! 684
O, Golgota! Di sanalah, Tuhan rela wafat; 360
O, Kristus dalam mulia, menerangi hatiku; 410
O, Kristus itulah suyektifku, riil, manis, 397
O, mari, Maha terang, 278
O, mulia! O, ilahi! Allah, 443
O, Tuhan Kau Sang Almuhit, 120
O, Tuhan, berat beban-Mu, 84
O, Tuhan, Kau-lah Alfa, Kau juga Omega; 158
O, Tuhan, Kau-lah Roh hayat, dekat, akrab d'nganku! 400
O, Tuhan, lepaskanku, diri yang kasi'an ini! 228
O,Tuhan, Kaulah Sang Benar, 86
O. Penebusku, Yesusku! 306
Oleh hikmat-Mu, ya Bapa, 20
Oleh Roh, dengan roh, lahir dan menyembah; 450
Orang dosa, budak dosa, kena sengat maut; 705
Orang lihat Engkau hanya orang Nazaret biasa; 198
Orang yang bersedih, bawa risaumu, 502
Pabila jalanku 'nuju sengsara, 282
Pada Iblis s'lalu: "Tidak!" Pada Bapa pasti : "Ya!" 640
Pada mulanya, sebuah taman, 774
Padaku, hembuslah Roh-Mu, ajarku menghirup-Mu; 210
Pada-Mu hati lega, sabat yang sejati! 424
Pada-Mu, ya Bapa, tiada bayangan, 13
Padanya gambar Allah, dan juga mulia Allah, 778
Pagi subuh, remang buta, kembali ku hampiri Dia; 417
Pahlawan, kau harus tegap! Ingat, 635
Pancaran tak kunjung kering ku sesap, 254
Pandang Yesus dalam mulia, 122
Pandanglah diri Yesus, memandang, sg'ra hidup! 720
Pandanglah pada Yesus! 475
Panggilan kasih-Nya! Tebusan darah-Nya! 737
Panjang tiada ujungnya, luas tiada batasnya, 132
Panji kasih Tuhan angkat, kami santap jamuan-Mu; 174
Pegang aku, ku tiada sandaran, 294
Pelayanan zaman baru, bukan huruf tapi Roh, 654
Pelayanan: suplai Kristus pada Allah dan insan, 659
Pembela t'lah tiba! 197
Penebusan darah Tuhan, siapakah ku, ku berbagian? 234
Penempuh jalan benar, letih kaki tangan, 474
Penggantiku, b'lum kembali, 103
Penuhi! Penuhi! Roh Kudus penuhiku, 217
Percayalah! Percayalah! Percaya Tuhan! 717
Perigi mancurlah! Ku mau tergali! 201
Perkenan dan murad Allah, 399
Perlu Yesus! Perlu Yesus! 723
Permai dunia t'lah ku nampak, 308
Pernahkah ku mendukakan Roh?  206
Pernahkah rohmu berjumpa Dia, 303
Pesta berlalu, mesra tertinggal, 48
Pesta kasih Allah dari karunia;  186
Pikiran beta mengira,  325
Pikirkan Yesus, Dia-lah teladan, 479
Pikul salib, bukan hal derita s'mata! 461
Pimpin aku, 'nilah permohonanku; 291
P'langgaranku diampuni, 233
P'layananku untuk g'reja, 658
P'layananku untuk g'reja, inilah hasrat Allah; 658
Pohon sebuah, sungai sebuah, 384
Pohon yang tiada berkat, 320
Prinsip Allah berinkarnasi, saling baur Allah - insan; 536
Puji Bapa sumber berkat,  5
Puji sekuat hati, syukur sekuat batin; 90
Puji tebusan sempurna, selamatkan manusia; 548
Puji Tuhan! Puji Tuhan! 87
Puji! Puji! Puji kasih-Nya yang ajaib! 190
Puji! Puji! Puji Yesus Juru-tebus! 190
Puji, puji, Kristus menang!  109
Pulang! Pulang! Orang yang lelah pulang! 706
Pulanglah! Pulanglah! Jangan berk'lana! 728
Putih bersih, seputih salju, 307
Putra Allah jadi benih, tabur diri dalam insan, 750
Putra Allah, Juru-s'lamat,  111
Rahmani dan cinta, pun lemah lembut, 676
Rajaku hampirlah tiba, udara t'lah p'nuh Dia! 756
Rancang-Mu Tuhan, terlaksana! 344
Realitas kerajaan ialah hidup sesuai surga, 748
Rebah dalam kubur, Yesus Tuhanku! 99
Riang atas riang, dah'gaku Dia lerai, 393
Riang luapi! Luapi! Hatiku! 242
Roh Allah hari ini, jadi Roh Yesus Kristus; 196
Roh Allah kini Roh Kristus, menjadi Roh realitas, 194
Roh Allah, transmisi Allah, dalam Dia, 452
Roh hayat Sang Tuhan masuk dalamku, 226
Roh itulah esens Allah, juga hakiki ilahi, 449
Roh Kudus di hatiku, Roh Kudus bebaskanku, 195
Roh mulia Allah Tritunggal, 545
Roh perlu dilatih, angan ditolak; 628
Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. 614
Roti hidup surgawi, makanan musafir; 299
Runduk, rendah, bentak, depak, 86
Saat imanku gagal, Dia memapahku, 510
Saat Kristus inkarnasi, Dia terkadung oleh Roh; 221
Saat ku capai akhir penempuhan pertempuran;  773
Saat ku tatap meja-Mu, tanda menakjubkan; 179
Saat masuk dalam air, mati bersama-Mu, 742
Saat orang tak k'nal Bapa, 368
Salib berat, Allah dekat, 459
Salib disambut, sempit ditempuh, 463
Salib Kristus banggaanku, 455
Salib menang s'lama, haleluya! Haleluya! 457
Salib-Nya! Salib-Nya! S'lamanya megahku! 456
Sandar darah adi Juru-s'lamat 52
Sandar Dia, s'panjang usia,  515
Sandar kurnia Sang Kuasa, majulah! Majulah! 485
Sandar Tuhan, sandar Tuhan, 518
Sandar Tuhan, sungguhlah bahagia, 518
Sandar Yesus, mesra, nyaman, pegang teguh firman-Nya 516
Sang Harapan, manislah, suara-Mu! 520
Sang Pengasih, Sang Perahmat, 191
Satu hari, rantai rantas, 249
Satu Kawanku akrab, ku teramat sayang; 409
Satu sumber 'ngalir luap, dari s'la rusuk-Nya,  686
Sebelum waktu bermula, sebelum zaman mulai; 154
Seb'lum dunia dijadikan, Allah telah tetapkan;  538
Segar sep'ri embun pagi, membawa rasa sejuk; 520
Seg'ralah! Seg'ralah! Tuhan Yesus memanggil: 722
Seiring makhluk hidup, roda Allah berputar, 619
Sejak berpisah di Bukit Zaitun, 760
Sejak kita berpisah di Baitani, 758
Sejak Kristus di hatiku, 241
Sekarang aku, bukan milikku, 341
Sekarang k'rajaan suatu latihan, 751
Selain Tuhan Yesus, selain Tuhan Yesus, 677
Semak duri di gurun, terbakar bagi Allah! 272
Semua dasar harapanku, Kristuslah kebenaranku, 238
Semua d'ritaku, b'ri tahu Tuhan, 572
Semua hormat, mulia, kaya, bagi Domba hingga kekal! 193
Semua hutangku, Tuhan lunaskan; 682
Semua ku punya tak lain berkat-Nya 251
Semua lambang zaman dulu, hanyalah kiasan-Mu; 155
Semua makhluk pada tunggu, anak Allah ternyata, 767
Semuanya bagi Kristus, sudahlah sepatutnya; 338
Seorang pejabat datang ke Yesus; 692
Serah seluruh, Tuhan, ku mau serah seluruh, 340
Serupa d'ngan Tuhan! Ku mendambakan! 300
Sesuai firman-Mu, ya, Tuhan, dengan rendah hati, 173
Setelah gelap, datang terang; 528
Setia-Mu teguh, kukuh, 14
Setiap ingat pada salib, 85
Setiap sidang bawa Kristus, dan semua kelimpahan-Nya, 624
Setindak, setindak, ikut Yesus 'tiasa;  428
Seumurku amat rindu minum sumber air sejuk 257
S'gala Bapa, kaya Putra, semua pada Roh; 451
Siaga, malam t'lah larut! Jangan cinta dunia; 486
Siapa dapat s'lamatkanku? 704
Siapa di pihak-Nya? Mengikut Tuhan, 350
Siapa pun juga, pulanglah seg'ra! 709
Siapa saja suka, sg'ra dapat s'lamat,  709
Sia-sialah! Sia-sialah! Sia-sialah! 702
Silakan Dia masuk! Dia mengetuk pintu! 711
S'luruh Alkitab, hembusan Allah, 579
S'mua dahaga Tuhan tahu,  219
S'mua milikku bagi Kristus, 337
Sorak-sorai kami memuji, 189
Sorot terangmu di s'putar! 652
S'panjang jalan Tuhan pimpin, ku minta apa lagi? 508
S'ratus domba, hilang satu, Sang Gembala sedih, 712
S'tlah darah baru minyak, 227
Suara merdu kurnia, hibur hati orang, 691
Suara pujian sulit dapat, 98
Suara sambutan-Mu, tarikku pada-Mu; 726
Suara-Mu ku dengar, katakan ku lemah, 682
Sudah mati dan dikubur! Sejak kini ku sudah tamat! 743
Sudahkah kau mohon pada Tuhan-mu, 688
Sudahkah s'mua dosa tercuci dengan darah Domba? 688
Sumber "tenang" nan misteri, 391
Sungguh ajaib tebusan-Mu, O, Tuhan Yesus-ku! 94
Sungguh gelap, hambar, saat ku tak nampak mulia Kristus; 396
Sungguh girang atas firman Bapa,  230
Sungguh girang, Yesus cintaku! 230
Sungguh indah pekerti-Mu, elok, kudus 76
Sungguh kuat! Sungguh kuasa! 379
Sungguh misterius, Roh-Mu di rohku! 302
Sungguh mulia! Sungguh terang! 776
Sungguh mulia, Kristus datang! 766
Sungguh penat, letih dan lelah!  475
Sungguh rahasia! Kristus satu dengan orang dosa 264
Sungguh! Tuhan s'lalu berkata, "Kurnia-Ku cukup kau pakai, 514
Surga, takhta, dan mahkota Kau tinggalkan, 732
Surya terb'nam di Barat, tugas usai tenanglah; 411
Syukur atas jamuan ini, roti, cawan tersaji; 178
Syukur atas roti ini, pertanda ilahi; 185
Tabib agung, akrab, mesra,  674
Tajam sungguh pertanyaan ini, 329
Tak bersekat, ku dengan Tuhan; 284
Tak dihukum! Sungguh takjub! Girang, 236
Tak lagi di periuk, harta milik Allah, 780
Tak peduli jahat dosa, tak peduli liku jalan, 387
Tak tersaing di hidupnya, silam sudah Esau, 310
Takkan penat kami nyanyi mazmur pujian; 36
Tanpa buah zaitun digencet, 458
Tanpa darah, dapat ampun; 15
Tanpa Kau ku tak mampu, berpikir, berdiri, 421
Tanpa rugi, tak mendapat; 460
Tanpalah mati, takkanlah hidup! 464
Tarik dekat, mari Pengasih, 287
Tebusan t'lah Kristus g'napkan, 671
Tegak pada karang Kristus, 238
Tegaklah bagi Kristus, tent'ra salib kalian; 632
Tegaklah tent'ra Tuhan, tak hirau kata orang, 636
Tegap demi nama Yesus, menang, jaya, teguh;  642
Tekad rapuh, t'naga lemah, harapanku punah sudah; 423
Tekan berat, tekan hingga tak daya, 527
Tekun menunggu, berdoa depan Tuhan, 195
Telut sujud aku menunggu, 225
Tembok kukuh sek'liling, mengurungku 'tiasa; 525
Tempat maha kudus Bait, ada tabut, takhta kurnia; 543
Tenanglah, jiwaku! 268
Tenggelam dalam dosa, jauh pantai damai,  735
Tengok! Domba dinobatkan! 114
Tengok, betapa mulia, d'rita Putra t'lah lewat! 121
Tengok, kota kudus! Penuh mulia Allah! 775
Tengok, Sang Menang terangkat 112
Tengok, Yesus duduk surga! 115
Tent'ram nyaman ku rasa, dalam pelukan-Nya; 501
Terjang! Pahlawan terjang! Medan p'rang membara; 634
Terkenang akan diri-Mu, kami menyembah pada-Mu 157
Terlepas! Semua! Aku girang, 243
Tersisihlah mutlak bagi Sang Tuhan,  334
Tersisihlah mutlak, bagi Roh Kudus! 334
Tiada nama kian mesra, di langit 'tau di buana! 67
Tiada suara pecah sunyi, tiada jejak usik situasi, 413
Tiap cemeti, untung sejati; 458
'Tiasa bawa nama Yesus,  498
Tiga bagian atas insan, yakni tubuh, jiwa dan roh; 537
Tinggal bawah naungan-Nya, kau pasti Dia jaga, 493
Tinggal dalam kemah, memandang kota; 771
Tinggal dalam-Mu, 'nilah minatku, 420
Tinggal dalam-Nya, bahagia amat, 418
Tinggal sertaku, senja sg'ra lalu, 288
Tirai terb'lah, buka jalan baru pula hidup; 558
Tok, tok, tok, tok, siapakah? 710
Topan Roh Kudus, hembusan surga, 212
T'radap salib, ku setiakah?  351
T'rima! T'rima! Menerima tanpa lambat; 222
T'rima! T'rima! T'rima seg'ra tanpa ragu, 734
T'ringat Allah, ku terpikat, 445
Tubuh kepenuhan orang, 594
Tuhan Alfa dari doa, Roh-Nya ajar rohku; 551
Tuhan bangkit dari maut, jadi buah sulung; 71
Tuhan bangkit, usai vonis maut, 100
Tuhan bicaralah, saat ku tunggu, Hatiku mendengar, 585
Tuhan bimbingku jalan, jauh dari yang sesat; 292
Tuhan hayat mari hembus, bukakan sumber hayat-Mu! 211
Tuhan hayat, kebangkitan, hayat di dalam-Nya; 694
Tuhan hembus dan berfirman! Lihat, bumi penuh tulang,  607
Tuhan ingat aku! Tuhan ingat aku! 496
Tuhan jabat tanganku ingatlah lemahku, 293
Tuhan kami berhimpun, sehati doa pada-Mu 555
Tuhan Kau buat diri-Mu, realitas hidupku ini; 375
Tuhan Kau-lah firman hayat, 53
Tuhan ku hargai jalan-Mu, 87
Tuhan mau tolongmu! Tuhan menunggu! 715
Tuhan mulia, Kau pernah curahkan Roh Kudus-Mu; 199
Tuhan orak rantaiku, Tuhan orak rantaiku, 738
Tuhan pada-Mu; ku datang bers'ru, 726
Tuhan perkasa, marilah, tiupkan Roh Kudus! 213
Tuhan pernah j'lajah alam maut; 104
Tuhan pimpinku hidup, dalam roh ku selalu; 291
Tuhan Sang Kasih, ku ta'u Kau milikku; 405
Tuhan sudah dekat, janganlah kuatir; 481
Tuhan ta'u kegagalanmu! 511
Tuhan telah inkarnasi, berbagian sifat insani, 57
Tuhan terangi aku, amin! Nyatakanlah dosaku, 326
Tuhan t'lah naik takhta,  117
Tuhan wahyukanlah kini, Yesus mati ku pun mati, 362
Tuhan Yesus sumber hayat, Tuhan Yesus air hayat,  698
Tuhan Yesus, aku girang, 116
Tuhan Yesus, hatiku ke takhta-Mu, 148
Tuhan Yesus, kami sembah 56
Tuhan Yesus, Kau-lah patut t'rima sembah 149
Tuhan, ajar ku berdoa! Agar musuh kalah, 554
Tuhan, aku siap, dataran, gunung, maupun lembah; 651
Tuhan, alangkah limpah-Mu, Kau-lah segalaku;  161
Tuhan, beriku makan minum! 586
Tuhan, bersihkan rohku; 327
Tuhan, dalam hadir-Mu ku tenang, 553
Tuhan, datanglah! Rajaku, datanglah sg'ra! 757
Tuhan, demi roti, cawan, kami pamer wafat-Mu; 181
Tuhan, dengan limpah, 279
Tuhan, Dikau Pendampingku, juga Penghiburku 153
Tuhan, Dikau-lah hayatku, 280
Tuhan, Dikau-lah Mempelai, Allah pilih, 140
Tuhan, Engkau pokok pohon, aku ini ranting-Mu; 419
Tuhan, hampakanlah aku yang penuh tipu; 313
Tuhan, hembuskan nafas hayat, aku tulang berserakan, 608
Tuhan, karya-Mu tak henti hanya sampai pada salib;  367
Tuhan, kasih-Mu desak Kau, 89
Tuhan, Kau batu penjuru, dibuang orang Yahudi, 602
Tuhan, Kau dapatkanku, biar aku jadi kudus; 339
Tuhan, Kau hayatku, hidup dalamku, 381
Tuhan, Kau kesaksian Allah, melebihi Taurat 160
Tuhan, Kau kini Roh itu, menghidupkan pun b'ri hayat; 371
Tuhan, Kau kini Roh itu, tinggal di roh kami; 541
Tuhan, Kau Nakhodaku, tempuh gelombang hidup, 507
Tuhan, Kau patut! Tuhan, Kau patut!  148
Tuhan, Kau Sang Putra Allah, 164
Tuhan, Kau Sang Surya adil, pancar kesembuhan; 156
Tuhan, Kau sumber hayat nan dalam pun sedap; 167
Tuhan, Kau sungguh almuhit, kami di dalam-Mu! 150
Tuhan, Kau-lah "benih dara", 162
Tuhan, Kau-lah Firman Allah, juga Putra Allah; 55
Tuhan, Kau-lah firman kekal,  54
Tuhan, Kau-lah manna, turun dari surga; 385
Tuhan, Kau-lah mustika, 'kenan, pili'an Allah! 138
Tuhan, Kau-lah Penjunan, Pembangun yang mulia, 604
Tuhan, Kau-lah perhentianku, 312
Tuhan, Kau-lah pohon hayat nan satu-satunya; 159
Tuhan, Kaulah sukacita, sumber hayat, 172
Tuhan, kini kami datang, mohon kurnia yang mendalam, 625
Tuhan, ku cari kekuatan-Mu; 225
Tuhan, ku cinta rumah-Mu, yakni gereja-Mu! 616
Tuhan, ku menunggu balik-Mu, 762
Tuhan, ku rindu hidup di depan-Mu, 290
Tuhan, lenyapkanlah diriku, 433
Tuhan, mari hembus kini! 214
Tuhan, mari hembus! Kami menantikan; 214
Tuhan, menjelang kami berpisah,  631
Tuhan, meski k'liling gelap, gaduh lagi rusuh, 505
Tuhan, mujizatlah sungguh, 177
Tuhan, nama-Mu "AKULAH", 61
Tuhan, padaku Kau hayat, juga segalanya! 400
Tuhan, pecahkanlah roti hidup, 583
Tuhan, Salem hasil rancang-Mu; 770
Tuhan, tatkala teringat, jalan-Mu di dunia; 79
Tuhan, terhadap kasih, damba-Mu, 170
Tuhan, tiada satu kata? Agar ku bers'rah pada-Mu, 584
Tuhan, tiap kami kenang segenap cinta-Mu, 168
Tuhan, tilik dan b'riku, sederhana nan manis, 311
Tuhan, t'rangi jalanku, malam semakin larut, 323
Tuhan, t'rimalah pujian, meski lemah suaraku 73
Tuhan, umat yang Kau tebus: 775
Tuhan, wajah-Mu ku rindu, 328
Tuhan, waktu ku berk'lana, Kau cari dengan cinta, 131
Tuhan. tangan ku angkat, mohon b'ri Roh membara, 208
Tuhanku! Kasihku! Ku remehkan halku; 275
Tuhan-ku, mulialah! Kini aku t'lah nampak, 736
Tuhan-ku, sempurnakanlah diriku; 307
Tumbuh dalamku, ya, Tuhan, 298
Tuntutan kerajaan-Nya, lebih berat dari Taurat, 747
Turun surga demi cinta, menjelma jadi manusia, 683
Wahai yang tertindih dosa, Tuhan penuh rahmat; 717
Wahyukanlah diri-Mu, biar ku kenal dagingku, 309
Waktu di jalan, ku jumpa godaan, Iblis berbisik, 519
Waktu Dikau dalam daging, mengenal-Mu ku tak jelas; 369
Waktu doa, waktu indah! 578
Waktu Engkau di dunia, sungguh elok 78
Waktu godaan menimpa, sekitarmu gelaplah; 635
Waktu ku ditawan Satan, 442
Waktu ku jumpa godaan,  496
Waktu Tuhan datang lagi, hilanglah semua yang sedih; 765
Waktu Tuhan datang pula, sangkakala terdengar, 754
Wartakan ke tempat yang ada manusia, 197
Wartakanlah sg'ra kabar suka! 663
Ya Bapa, kami datang, Putra-Mu yang pimpin, 47
Ya Bapa, Kau dalam Domba harapan 33
Ya, Allah, mengapa b'rikan Yesus Kristus 27
Ya, Tuhan, nama-Mu "Yesus", nama ajaib, 64
Ya, Tuhan-ku, ku percaya! Mohon Kau kuatkan imanku  519
Ya, Yesus! Ya, Yesus! M'ngapa tak datang? 761
Ya, Yesus, aku rindu terangkat depan-Mu, 753
Yang aku tuntut Allah melulu, 270
Yesus bangkitlah sudah, 107
Yesus berdoa, sendirian, 88
Yesus b'ri pah'la pada hamba-Nya, 752
Yesus itu keperluan kita. Dia Allah, 723
Yesus itu sobat kita, yang tanggung dosa kita; 571
Yesus Juru-s'lamatku, 342
Yesus Kristus, Domba Allah, t'lah terjunjung tinggi 68
Yesus Kristus-lah Domba Allah, 685
Yesus memuaskan hatiku, 258
Yesus menunggu, tunggu kau datang, 716
Yesus P'nolongku, Dia-lah s'galaku! 390
Yesus susah untukku! Yesus tanggung dosaku! 679
Yesus tak ubah! Yesus tak ubah! 675
Yesus terindah! Penguasa alam! 143
Yesus waktu Kau di dunia, lama niam m'reka serta-Mu; 370
Yesus! Sumber hayat kekal! 81
Yesus, Juru-s'lamatku, 276
Yesus, kasih-Mu nan jaya, tercurah di manah, 209
Yesus, moga Kau terjunjung! 289
Yesus, nama agung, mulia, andalan, sandaranku, 65
Yesus, nama ini indah, hibur hati duka,  66
Yesus, nama-Mu semerbak bagi orang s'lamat! 63
Yesus, pengasih jiwa, ku datang ke ribaan-Mu, 729
Yesus, setiap mengenang-Mu, sedaplah hatiku; 171
Yesus, tinggallah dalamku! 732
Yesus, Yesus, Kau hayatku, demi cinta kasih, 169
Yesus, Yesus, ku pilihlah Yesus; 438
Yesus, Yesus, setia janji, ku alami sendiri. 516
Yesus, Yesus, Yesus, manis nama-Mu; 253
Yesusku Raja mulia, kasih-Nya berlimpah! 127