TEXT LINK

No. 002 : Memuji Allah Tritunggal - Wahyu-NyaLirik:
1. Mulia, mulia, mulia, puji, sembah, cinta!
    Dengar suara pujian menggema hingga kekal!
    Bapa, Putra, dan Roh, Allah t'lah ternyata,
    Semua orang sujud sembah Allah.

2. Bapa ialah sumber, mulia, tak terbatas;
    Putra dengan kuasa, menopang segalanya;
    Roh Kudus penuhi, jenuhi semua;
    O, limpah mulia, patut disembah.

3. Allah Mahatinggi, Penguasa semesta;
    Dengan kekudusan, kami datang menyembah!
    Khidmat, agung, kuasa, mulia, unggul, indah,
    S'mua ini milik-Mu sumber kekal!

Link: