TEXT LINK

No. 246 : Bukti dan Sukacita Beroleh Selamat - Dibebaskan Tuhan (Haldor Lillenas)Lirik:

1. B'lenggu dosa tak kuat aku tahan,
    p'ri tawanan meronta sia-sia,
    Tapi dengan ajaib ku terlepas,
    kar'na Yesus yang membebaskan.

    Koor:
    K'lepasan ajaib! K'lepasan mulia!
    Kini ku lepas dari d'rita!
    Yesus Juru-s'lamatku yang mulia,
    hingga kekal ku tak terikat!

2. Lepas dari daging, hawa nafsu,
    iri hati, dengki, cemburu;
    Lepas dari s'gala mewah dunia,
    serta kehidupan yang nista.

3. Lepas dari kemilaunya harta,
    ambisi, tekad, keras hati;
    Lepas dari s'mua ikatan Taurat,
    k'lepasan ini sungguh ajaib!

Link:


Category:Assurance and Joy of Salvation
Subcategory:Freed by the Lord
Lyrics:Haldor Lillenas (1885-1959)
Music:Alfred Judson
Time: 9/8
Key: D Major
Meter: 10.9.10.9.D.
Hymn Code:5653121235
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music


No comments:

Post a Comment