TEXT LINK

No. 710 : Injil - Tuhan Mengetuk Pintu1. Tok, tok, tok, tok, siapakah? Tunggu, tunggu, d'ngan sabar!
    Tamu agung t'lah berkunjung, berbahagia sungguh;
    Hai hatiku, jangan lambat! Buka seg'ra pintumu!

2. Tok, tok, tok, tok, siapakah? Tunggu, tunggu, d'ngan sabar!
    Tapi puntu masih tutup, banyak lalang dan rumput;
    Engsel pintu t'lah berkarat, kayu pun sudah lapuk.

3. Tok, tok, tok, tok, siapakah? Tunggu, tunggu, d'ngan sabar!
    Tangan luka, kar'na paku, mengetuk t'rus menerus;
    Juru-s'lamat, tetap tunggu, engkau buka hatimu.

No comments:

Post a Comment