TEXT LINK

No. 709 : Injil - Panggilan Tuhan (Philip P. Bliss)


Links

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/1034#ixzz1swYfNjKJ

1. Siapa saja suka, sg'ra dapat s'lamat,
    'nilah b'rita surga bagi yang dosa;
    B'ritakanlah seg'ra pada manusia,
    "Siapa pun boleh datang!"

    Koor: Siapa pun juga, pulanglah seg'ra!
     'Nilah panggilan Bapa yang p'nuh cinta;
    Tua, muda, pria, wanita, tanpa jasa;
    Semuanya boleh datang!

2. Siapa yang mau datang, jangan terlambat,
    pintu t'lah terbuka, masuklah seg'ra;
    Yesus Juru-s'lamat telah bersabda,
    "Siapa pun boleh datang!"

3. Siapa saja suka - hidup yang kekal;
    Siapa saja suka - sabda-Nya benar;
    Siapa saja suka - janji-Nya tepat;
    Siapa pun boleh datang!


No comments:

Post a Comment