TEXT LINK

No. 075 : Memuji Tuhan - Inkarnasi-Nya (William E. Booth Clibborn)Lirik:

1. Kisah nan kekal, Allah datang dunia,
    Jadi Juru-s'lamat, Yesus-lah nama-Nya.
    Lahir di malaf, p'ri tunas di padang,
    D'rita sengsara senantiasa.

    Koor: Ku cinta Dia! Kusembah Dia!
    Nafas, terangku, segalaku.
    Sang Khalik agung, jadi Penolong;
    Takkanlah asat, limpah Allah.

2. Menolong aku, rendahkan diri-Nya;
    Yang di lembah maut, temui harapan.
    Lembut penyayang, tinggalkan mulia-Nya;
    D'rita susah bagi kaum binasa.

3. Tiada paksaan, mengenakan daging;
    Dalam rupa insan, rencana Allah g'nap.
    Ajaib, mulia, esa dengan insan,
    S'gala milik-Nya aku nikmati.

Link:

Lead Sheets:Guitar · Piano
Category:Praise of the Lord
Subcategory:His Incarnation
Lyrics:William E. Booth-Clibborn
Music:E. di Capua, arranged
Time: 4/4
Key: E Major
Meter: Peculiar Meter.
Hymn Code:54321123176
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music


    No comments:

    Post a Comment