TEXT LINK

No. 234 : Bukti dan Sukacita Beroleh Selamat - Dibenarkan dalam Kristus (Charles Wesley)Lirik:

1. Penebusan darah Tuhan, siapakah ku, ku berbagian?
    Ku berdosa, Dia yang wafat, demikian ku selamat!
    Kasih ajaib! B'tapa Tuhan, Allah mati bagi aku!
    Kasih ajaib! B'tapa Tuhan, Allah mati bagi aku!

2. Dia Sang Hidup, rela mati! Mengherankan, tak terpaham!
    Kasih ilahi tak terp'ri, panjang, lebar, tinggi, dalam!
    Ini tak perlu direka, sungguh rahmat, ku menyembah!
    Ini tak perlu direka, sungguh rahmat, ku menyembah!

3. Takhta Bapa ditinggalkan, inkarnasi, o kurnia!
    Korban demi penebusan, umat Adam dis'lamatkan;
    Rahmat nan tiada batas, padaku menimpa juga!
    Rahmat nan tiada batas, padaku menimpa juga!

4. Tabiat gelap, hati jahat, oleh dosa, roh terkekang;
    Sinar mata-Mu menatap, tersadar ku nampak terang;
    Lucut rantai, ku terorak, ikut Tuhan, hati girang.
    Lucut rantai, ku terorak, ikut Tuhan, hati girang.

5. Tak terhukum, sungguh takjub! Dia, segala - milikku;
    Oleh Kepala ku hidup, adil ilahi menaung;
    Dengan b'rani hampir takhta, Tuhan Kristus mahkotaku.
    Dengan b'rani hampir takhta, Tuhan Kristus mahkotaku.

Link:


Category:Assurance and Joy of Salvation
Subcategory:Justified in Christ
Lyrics:Charles Wesley (1707-1788)
See Biography
Music:Thomas Campbell (1777-1844)
Time: 4/4
Key: G Major
Meter: 8.8.8.8.8.8. with repeat.
Hymn Code:1123546721
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music

No comments:

Post a Comment