TEXT LINK

No. 614 : Gereja - Pembangunan (Witness Lee)


Links

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/846#ixzz1sqslQrb2

1. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Kini mohon Tuhan 'ngalirkannya.
    Dobrak masa lalu, runtuh tembok besi. Roh 'ngalir d'ngan bebas, rohku 'ngalir.

2. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Kini mohon Tuhan 'ngalirkannya.
    Tidak puas diri, tidak bangga diri. Rohku tak terhalang, rohku 'ngalir.

3. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Kini minta Tuhan 'ngalirkannya.
    Tidak muluk-muluk, tidak rasa pandai. Roh 'ngalir tak henti, rohku 'ngalir.

4. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Kini cari Tuhan, 'ngalirkannya.
    Tidak bersembunyi, tidak menyendiri. Roh 'ngalir kian dalam, rohku 'ngalir.

5. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Kini minta Tuhan 'ngalirkannya.
    Tidak sandar diri, turun dari takhta. Sungai hayat luap, rohku 'ngalir.

6. Rohku 'ngalir, Tuhan, rohku 'ngalir. Dengar doaku, Tuhan, 'ngalirkannya.
    Moga ku terbangun, sekutu d'ngan Tuhan. Berbaur dengan orang, rohku 'ngalir.

No comments:

Post a Comment