TEXT LINK

No. 475 : Dorongan - Menengadah Kepada Tuhan (Helen H. Lemmel)Lirik :

1. Sungguh penat, letih dan lelah! Meraba di dalam gelap!
    Bila memandang Kristus Raja, semua jadi cemerlang.

    Koor: Pandanglah pada Yesus! Tataplah wajah-Nya s'lalu!
    Isi dunia segera luntur, oleh sinar kemuliaan-Nya.

2. Lewat maut terbitlah hayat, Dia di depan buka jalan;
    Kuasa dosa sudahlah musnah, kita menang beserta-Nya.

3. Janji-Nya tidak pernah sia-sia; bersandar Dia pasti lancar;
    Mari maju tanpalah ragu, kau 'kan alami kurnia-Nya.

Ibrani 12:2
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu
kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun
memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang
duduk di sebelah kanan takhta Allah.

Kolose 3:1-3
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah
kanan Allah.Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan
Kristus di dalam Allah.

Yesaya 45:22  
Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan,
hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain.

No comments:

Post a Comment