TEXT LINK

No. 017 : Menyembah Bapa - Keadilan-Nya


1. Dalam dosa, penuh d'rita, adil-Mu tuntut hukuman.
    Dia berdarah menebusku, adil-Mu b'ri sejahtera.

2. Adil-Mu membuat Tuhanku pikul salib, tanggung dosa;
    Adil-Mu pun b'ri ampunan, pembenaran, dan sentosa.

3. Adil-Mu tuntut hitungan, harus lunas semua hutang;
    Set'lah lunas Kau menjamin, tak akan menagih ulang.

4. Sekali Tuhan berdarah, salib tak mungkin diulang;
    Rampung sudah s'mua tuntutan, ku terampun, dibersihkan.

5. Dulu dengar "Engkau adil", ku gemetar, bersembunyi;
    Kini dengar "Engkau adil", ku malah amat tertarik.

6. Sejak mengenal adil-Mu, ku makin paham kurnia-Mu;
    Adil membuatku sentosa, kurnia membuatku p'nuh lega.


No comments:

Post a Comment