TEXT LINK

No. 669 : Memberitakan Injil - Berdoa Bagi Orang (S. O'Malley Clough)


Links

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/933#ixzz1sr8110yu

1. Juru-s'lamat cinta kepada aku, Serta berdoa bagiku selalu;
    Teman, s'mua kabur, Dia makin dekat aku, Moga Dia jadi Juru-selamatmu.

    Koor: Bagimu doaku! Bagimu doaku! Moga Dia jadi Juru-selamatmu!

2. Bapa Allah semayam dalam terang, Beri harapan yang pasti dan kekal;
    Dia segera jemputku berserta-Nya, Moga kamu pun bersamaku juga!

3. Girang hatiku p'ri ombak menderu, Kar'na Dia telah pikul s'mua dosaku;
    Bahkan kini Dia tetap hidup dalamku, Moga girang ini m'limpah padamu!

4. Damai hatiku tenang p'ri air danau, Damai yang ajaib, teman-teman tak ta'u;
    Hanya Tuhan Yesus sumber damai ini, Moga damai ini pun kau alami!

5. Set'lah s'lamat b'ri tahu lain orang, Bagaimana kau dis'lamatkan Tuhan;.
    Doakanlah agar mereka selamat, Doamu pasti didengarkan Tuhan!


No comments:

Post a Comment