TEXT LINK

No. 058 : Memuji Tuhan - Keinsanian-Nya (John Henry Newman, 1801-1890)Lirik:

1. O, Allahku, Sang Perahmat! Dosa m'rajalela,
    Adam akhir berperanglah, beri peny'lamatan.

2. O, Allahku, Sang Pengasih! Meski Adam gagal,
    Namun Dia sebagai insan, tempur ulang, jaya.

3. Lebih daripada kurnia, yakni tampil Allah,
    Hadir dan hakiki Allah, baur dalam insan.

4. O, Allahku, Sang Pemurah! Datang dalam insan,
    Bagi insan rela wafat; taklukkan maut, musuh.

5. Pencil meratap di taman, nyata salib wafat,
    Tak lain mengajar saudara, mati pun tak elak.

6. Tuhan, Kau Allah pun insan, dalam diri beta,
    S'mua karya-Mu sungguh ajaib, patut ku memuja!

Link:
Category:Praise of the Lord
Subcategory:His Humanity
Lyrics:John Henry Newman (1801-1890)
Music:John Bacchus Dykes (1823-1876)
Time: 3/4
Key: F Major
Meter: 8.6.8.6.
Hymn Code:33215135325555
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music

No comments:

Post a Comment