TEXT LINK

No. 550 : Kesembuhan Ilahi - Dengan Jamahan (Birdie Bell)Links1. Ketika Tuhan melintas, orang banyak mendesak-Nya,
    Dia jamah jubah Tuhan, segera disembuhkan.

    Koor: Asal jamah, disembuhkan, Tuhan di sini selalu;
    Jamahlah Dia, jangan meragu, asal jamah, 'kan sembuh.

2. Asal jamah disembuhkan, Dia tenteramkan hatiku,
    Di depan-Nya beban lepas, kini ku telah sembuh.

3. Asal jamah, semua beres, lepas dari penyakitku,
    Sampai kekal ku memuji, kar'na ku sudah sembuh.

4. Asal jamah, Dia berpaling, o, pandang-Nya penuh kasih;
    Hibur hati, ku bersyukur, kini ku sudah sembuh.

5. Asal jamah, pasti sembuh, sekarang Dia sembuhkan;
    Asal jamah, pasti sembuh, meski keras sakitnya.


No comments:

Post a Comment