TEXT LINK

No. 152 : Memuji Tuhan - Kealmuhitan-Nya (Witness Lee)Lirik:

1. Limpah nian Kau bagiku, nyata atas kasih-Mu!
    Tiada batas kaya-Mu, dalam roh ku nikmat t'rus.

2. Kau-lah Firman juga Allah, azali serta Allah;
    Inkarnasi jadi insan, Allah terutarakan.

3. Tabernakel nan sejati, pancar mulia Allah;
    Pula bait nan sejati, tempat kediaman Allah.

4. Kau-lah Putra Tunggal Allah, mengekspresikan Bapa;
    Hayat Allah ku dapatkan, berbagian sifat Allah.

5. Anak Manusia Kau jadi, miliki sifat insan;
    Anak Allah kami jadi, dengan Kau berserupa.

6. Kau-lah Kristus nan almuhit, Mesias urapan Allah;
    Kau segala, dalam s'gala, andal Allah dan insan.

7. Juru-s'lamat disalibkan, tumpah darah dan air;
    Hingga ku ditebus Allah, hayat Allah ku milik.

8. Kini Kau Yesus nan mulia, Roh hayat t'lah Kau utus;
    Roh inilah yang almuhit, biar ku nikmat limpah-Mu.

9. Kau terang hayat ilahi, cahaya dalam gelap;
    Sinar Allah dalam batin, menerangi hatiku.

10. Kau hayat kekal ilahi, menghidupkan roh kami;
      Hingga aku lepas maut, nikmat limpah hayat-Mu.

11. Tuhan Kau realitas Allah, hanya Kau 'kenan Allah;
      Realitas aku kenal, tak asat Kau ditimba.

12. Kau satu-satunya jalan, ke dalam diri Allah;
      Jalan hayat, realitas, bawa ku masuk mulia.

13. Kau Sang Bangkit nan ajaib, maut telah tersingkir;
     Oleh kuasa bangkit-Mu, mati hidup serta-Mu.

14. Domba Allah tiada cela, menggenapkan tebusan;
     Juga Pemberi Roh Kudus, hingga hayat ku dapat.

15. Ular tembaga di tiang, tolongku lepas maut;
      Atas salib ditinggikan, Iblis, maut pun hancur.

16. Kau Gembala juga pintu, kandang Taurat ku lepas;
      Oleh-Mu kini ku bebas, kecap nyaman di padang.

17. Cuci kaki, membersihkan, p'ri wadah pembasuhan;
      Dalam s'kutu, ku terlindung, 'tiasa nikmat kurnia-Mu.

18. Batu terbelah bagiku, mengalirkan air hayat;
      Arus segar, Kau ku minum, lerai semua penat.

19. Kau-lah sumber hayat surga, pancarkan air hayat;
      Minum Kau Sang Air Hayat, takkan dahaga s'lama.

20. Kau Makanan dari surga, ilahi, kudus, limpah;
     Kaya-Mu tiada hingga, rohku terpelihara.

21. Kau-lah nafas hayat kami, dalam roh kami hirup;
      Hidup, gerak bersandar-Mu, menikmati diri-Mu.

22. Butir Gandum nan ilahi, jatuh ke tanah mati;
      Berbuah banyak, kami ini, jadi Tubuh misteri.

23. Kau pohon anggur sejati, kami ranting-ranting-Mu;
      Tinggal pun satu salam-Mu, nikmat semua ada-Mu.

24. Kau-lah Mempelai sejati, kami mempelai putri;
      Satu padu di dalam roh, nikmat limpah kasih-Mu.

25. Dikau-lah tangga surgawi, buka langit ke bumi;
      Bait Allah kami ini, hubung langit dan bumi.

26. Tuhan, Dikau "Sang Adalah", penuhi s'mua keperluan;
      Nikmati Kau Sang segala, Allah dimuliakan.

Link:

Category:Praise of the Lord
Subcategory:His All-Inclusiveness
Music:John Bacchus Dykes (1823-1876)
Time: 4/4
Key: G Major
Meter: 8.7.8.7.(I)
Hymn Code:354332215567132
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music

    No comments:

    Post a Comment