TEXT LINK

No. 313 : Damba - Terlepas dari Ego1. Tuhan, hampakanlah aku yang penuh tipu;
    Ini karya maha kudus, Tuhan yang sanggup.

    Koor: Tuhan, hampakanlah aku yang tak berbajik,
    S'panjang hidup terpedaya, congkak s'bab gelap;
    Tuhan, hampakanlah aku yang gelap sungguh.

2. Tuhan, dengarlah doaku, dosaku numpuk,
    Aku sendiri tidak puas, terlebih Tuhan!

3. Mengapa ku tiada tent'ram? Tuhan jelaskan;
    Batinku sering mendakwa, ku jadi bimbang.

4. Tuhan denganku tersekat, hubungan putus;
    Di manakah ku bersalah, imanku kabur?


No comments:

Post a Comment