TEXT LINK

No. 380 : Mengalami Kristus - Sebagai Hayat

Lirik:

1. Mulia! Mulia! Hayat mulia! Kristus-lah hayat mulia!
    Kudus, adil, bajik, terang! O, alangkah limpahnya!
    S'luruh limpah kaya Allah, terdapat di dalam-Nya,
    Kini Dia jadi hayatku, di dalamku suplaiku.

2. Kudus! Kudus! Hayat kudus! Kristus-lah hayat kudus!
    Terwujud dalam Roh Kudus, semayam di hatiku.
    Gerak, peran, sorot, ajar, mengurapi p'ri minyak;
    P'nuhi, curah, rawat, tunjang, di dalamku suplaiku.

3. Kuasa! Kuasa! Hayat kuasa! Kristus-lah hayat kuasa!
    Ku tersalib bersama-Nya, tak lagi hamba dosa.
    Ku pun bangkit bersama Dia, hidup bersama Dia,
    Alami kuasa bangkit, di dalamku suplaiku.

4. Menang! Menang! Hayat menang! Kristus-lah hayat menang!
    Atas salib Dia menang, ku tak lagi tawanan.
    Iblis, setan, dunia, iba, telah kalah semua,
    Kini Dia hayat menangku, di dalamku suplaiku.

5. Mulia! Kudus! Hayat kuasa, Kristus-lah hayat menang!
    Hingga aku kuat, menang, bertumbuh dan dewasa;
    Ku diubah serupa Dia, agar ku bebas, unggul,
    Hari itu Dia angkatku, di dalamku suplaiku.

No comments:

Post a Comment