TEXT LINK

No. 139 : Memuji Tuhan - Keelokan-Nya (Samuel Stennett)Lirik

1. "Manis" menghias dahi-Nya, ilahi, wibawa;
    Kepala pancarkan mulia, mulut luap kurnia.
    Mulut luap kurnia.

2. Insan fana di buana, bukan bandingan-Nya,
    Semua malak, tent'ra surga, tak seindah Dia.
    Tak seindah Dia.

3. Dia-lah hayat dan nafasku pun sukacitaku;
    Ku menang 'tas kuasa maut, lepas cengk'ram kubur.
    Lepas cengk'ram kubur.

4. Pada Bapa - kediamanku, Dia bimbing langkahku;
    Mulia-Nya nyata padaku, penuhlah riangku.
    Penuhlah riangku.

5. Kurnia limpah menyatakan kasih-Nya yang besar;
    Andai ku berhati s'laksa, semua bagi-Nya.
    Semua bagi-Nya.

Ibrani 2:9
Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat
sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus,
kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai
dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia
Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.

Link:

Category:Praise of the Lord
Subcategory:His Beauty
Lyrics:Samuel Stennett (1727-1795)
Music:Thomas Hastings (1784-1872)
Time: 6/8
Key: G Major
Meter: 8.6.8.6. with repeat.
Hymn Code:51122321566165
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music


    No comments:

    Post a Comment