TEXT LINK

No. 703 : Injil - Kekal

Links


1. Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya?
    Bereskanlah soal ini, jangan sampai sesal nanti!
    Mati, hidup, semua kekal, bagaimana kau laluinya?

2. Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya?
    Banyak orang pilih Yesus, dan tinggalkan semua dosa,
    Percaya Dia, dapat kurnia, lahir baru, hampir Allah.

3. Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya?
    Tidak masuk pintu kurnia, tentu menempuh binasa,
    Kini pikirkan d'ngan cermat, akhir mana yang kau minat!

4. Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya?
    Jumpa Tuhan dalam surga, atau d'rita dalam n'raka?
    Amat serius, amat fatal, pilihlah sekarang juga!

5. Kekal, kekal, selamanya! Bagaimana kau laluinya?
    Mumpung kini percaya Dia, lepas maut, masuk hidup!
    Dengan b'rani kau berkata, "Kini aku t'lah selamat!"

Keterangan:

1 Tawarikh 12:8: 
"Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu
di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang
sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka
seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan.

Other Languages

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/1047#ixzz1wMeTyV1o


No comments:

Post a Comment