TEXT LINK

No. 268 : Bukti dan Sukacita Beroleh Selamat - Umum (Horatio G. Spafford)Lirik:

1. Damai p'ri sungai menyertai jalanku;
    duka p'ri ombak menggulung;
    Apa pun jadi, Dia ajarku bers'ru:
    tenanglah, damailah jiwaku!

    Koor: Tenanglah, jiwaku!
    Tenanglah, damailah, jiwaku!

2. Meskipun Iblis menyerang d'ngan ganas,
    hatiku tetap tak goyah;
    Kar'na Tuhan ta'u, ku tidak berdaya;
    bagiku Dia g'napkan tebusan.

3. Kini diriku penuh angan mulia,
    kar'na dosaku Dia tanggung;
    Semua terpaku pada Salib Kristus,
    tak lagi diriku yang pikul.

4. Kini bagiku hidup ialah Kristus,
    walau g'lap maut menggulung,
    Tiada derita, baik mati 'tau hidup,
    Dia hembus damai ke jiwaku.

5. Tuhan, Peny'lamat, ku tunggu balik-Mu!
    Yang ku harap bukan kubur;
    Saat terdengar bunyi sangkakala,
    ku t'rangkat, depan-Mu, s'lamanya.

Link:

Category:Assurance and Joy of Salvation
Subcategory:General
Lyrics:Horatio Gates Spafford (1828-1888)
See Biography
Music:Philip Paul Bliss (1838-1876)
Time: 4/4
Key: C Major
Meter: 11.8.11.9. with chorus.
Hymn Code:554332346543
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music


Mazmur 46:1

Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah.
Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti.

Bahasa Lain:

Cebuano
詩歌(繁)
诗歌(简)
Tagalog

No comments:

Post a Comment