TEXT LINK

No. 586 : Membaca Alkitab - Mendapat Rawatan dari Firman Tuhan (Witness Lee)


Links

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/811#ixzz1sqjK1Ssr

1. Lapar pun haus roh dan hatiku, Tuhan, ku datang mohon suplai-Mu,
    Diri-Mu itulah yang ku perlu, Yang menjadi hayat dan kuatku.

    Koor: Tuhan, beriku makan minum! Lapar hausku, lerai pupus!
    Riang segar, ku menempuh hidup, Tuhan, beriku makan minum.

2. Dikau makanan dan air hayatku, Yang kuatkan dan bangunkan rohku.
    Ku rindu makan minum diri-Mu, Demi baca doa nikmati-Mu.

3. Kau-lah Firman, penuh limpah Allah, Kau pun Roh itu, jadi hayatku.
    Dalam Firman, Kau-lah makananku, Dalam Roh itu, Kau minumanku.

4. Turun dunia, Kau jadi makanan, Dipukul, alirkan air hayat.
    Jadi makanan Kau mengenyangkan, Jadi minuman Kau memuaskan.

5. Kini Kau-lah firman, Roh dan hayat, Di dalamnya ku dapat suplaian;
    Kini Kau pun Roh, diam dalam rohku, Hingga ku dapat minum diri-Mu.

6. Kini ku datang ke dalam firman, Menikmati, menyesap diri-Mu;
    Makan firman-Mu hingga tak lapar, Minum Roh-Mu hingga ku tak haus.

7. Moga doaku serta bacaku, Berupa makan minum diri-Mu.
    Doa baca, hingga Kau ku makan, Doa baca, hingga Kau ku minum.

8. Moga diri-Mu jadi jamuanku, Dengan hidangan Roh dan firman-Mu.
    Makan dan minum sepuas hatiku, Limpah ruah nikmati diri-Mu.


No comments:

Post a Comment