TEXT LINK

No. 642 : Peperangan Rohani - Mengenakan Perlengkapan Senjata Allah (Watchman Nee)


Links

Source: http://www.hymnal.net/hymn.php/h/887#ixzz1sr0Lt969

1. Tegap demi nama Yesus, menang, jaya, teguh;
    Tidak sandar kuat diri, kemampuan lain.
    Bukan dengan tubuh daging, tapi d'ngan Roh suci;
    Memakai senjata Allah, panah musuh runtuh.

2. Tengok! Musuh 'kan menyerbu, jagalah tempatmu!
    K'liling gelap, perang gawat, tegap sandar Tuhan.
    Bila kau undur dan bimbang, goyahkan pasukan,
    Jangan kar'na kau seorang, semuanya celaka.

3. Musuh ta'u akhir sg'ra tiba, m'reka makin marah,
    Sebelum perang berkobar, rohmu diusiknya.
    Kini godaan kian hebat, derita kian banyak,
    Kuasa maut menindas, kian lama kian jahat.
    
4. Bagaimana sikap kita, t'radap ini semua?
    Bolehkah lalai dan lengah, musuh m'raja lela?
    Atau d'rita kian bertambah, kita kian b'rani p'rang?
    Mati hidup seg'ra nyata! Siapa mau pahala?

5. Tegap bagi nama Tuhan, Yesus-lah pemenang;
    Bertahanlah dalam susah, hingga Tuhan datang.
    Tuhan seg'ra datang pula, peperangan tamat,
    Kini d'rita bagi Tuhan, kelak dapat kuasa.

No comments:

Post a Comment