TEXT LINK

S2013 DORONGAN — BERSEKUTU DENGAN TUHAN1. "Balik ti-rai", kasih itu ba-gian-mu;
Tinggal dalam ra-ha-sia Tuhanmu;
Memandang-Nya, hingga mu-lia rupamu;
Penuh kasih, pu-jian di bibirmu.

2. “Balik tirai”, ketika kau menatap,
Wajah rupawan tia-da bandingan,
Dapatkah kau jadi wahyu yang hidup,
Kasih besar, kur-nia tak terkata.

3. “Balik tirai”, harum-Nya dicurahkan;
Di luar tirai harum-Nya tersebar.
“Balik tirai”, musik-Nya dilantunkan;
Gemakan pu-ji-an-Nya di bua-na.

4. “Balik tirai”, rohmu labuhkan sa-uh;
Kau ’kan tenang di du-nia yang rusuh.
“Balik tirai”, kau dan Di-a bersatu;
Hayat bangkit, di bumi kau tempuh.

No comments:

Post a Comment