TEXT LINK

S807 : Keadaan Yang Baru Terwujud


"Yang baru" muncul, kaum sa-leh majulah.
Lihat! Mu-lia-Nya nyata di bumi!
Tanda pemu-li'an g'reja, s'mua aspeknya tertampak.
Haleluya! "Yang baru" muncul.

No comments:

Post a Comment