TEXT LINK

S215 : Mari Makan


1. "Mari makan!" Tuhan mengundang,"Mari makan!"
    Kapan saja boleh makan minum Dia!
    Tuhan makanan kita, Di-a pu-as-kan kita,
    "Mari makan!" Tuhan mengundang,"Mari makan!"

2. "Mari makan!" Tuhan mengundang,"Mari makan!"
    Kapan saja boleh makan minum Dia!
    Di-a-lah hayat kita, terus penuhi kita.
    "Mari makan!" Tuhan mengundang,"Mari makan!"

No comments:

Post a Comment