TEXT LINK

S. 412 : Cebur Dalam Firman

1. Makan firman, kau takkan layu, senang amin, tanpa paksa-an!
    Cebur dalam firman, sam-pai m'rasa segar. Waktu kita sangat berharga!

2. Sering do-a baca tak undur, gemar sidang bukan pak-sa-an!
    Kita s'mua terbakar, hingga s'mua membara. Tak peduli sua-sa-na apa! Ceburlah!

No comments:

Post a Comment