TEXT LINK

S132 : Allah Menyatakan Diri Dalam Daging


1. Sungguh menang! Sungguh jaya! Allah jadi manu-sia!
    Mengenakan sifat insan, agar murad-Nya genap.
    Demi salib tumpas Iblis, Anak Manu-sia bangkit!

2. Yesus demi bajik insan t'lah menahan si licik.
    S'ba-gai insan Dia menang, lewati se-mua u-jian!
    Kini dalam roh ku t'rima s'gala kebajikan-Nya.

3. Dia menjadi hayat insan, yakni dalam Roh Yesus.
    Bajik insan jadi putra, d'ngan Roh Allah berba-ur.
    Kini Roh ini almuhit, penuhi s'mua perluku.

4. Sungguh a-jaib! Sungguh ri-il! Anak tinggal dalamku!
    Me-lu-as ke anteroku, hidup nyata lewatku.
    Haleluya! Haleluya! Ku memuji tak putus.

5. Sungguh a-jaib! Sungguh mu-lia! Atas insan Dia nyata!
    Kita ia-lah anggota-Nya, untuk ekspresikan Dia.
    Kini hidup bersandar Dia, membangun ke-diam-an-Nya.

No comments:

Post a Comment