TEXT LINK

S131 : Kristus ialah Pribadi Kita


1. Insan lamaku t'lah terenyah,
    di salib mati bersama-Nya.
    Kini dia tak lagi berguna, berlalu sudah.
    Insan baru tinggal di rohku,
    dalam ku p'ri sumber memancar.
    Penuh-i seluruh diriku, d'ngan hayat limpah.
    Kristus menjadi pribadiku,
    pada-Nya hatiku tertuju.
    Insan batin temukan rumah:
    satu tempat per-hen-ti-an,
    satu tempat ke-di-am-an -
    mutlak jadi re-a-li-tas-ku,
    diri-Nya terbuka padaku,
    limpah kaya diam di hatiku,
    Dia pribadiku.
 
2. Demi Dia terbentuk dalamku,
    aku jadi anggota Tubuh.
    Tindakan tak lagi sendiri, ber-koor-dinasi.
    Kristus harus jadi Pribadi,
    alam-i-ah harus terbasmi.
    Tersingkir terus hingga sirna,
    Krsituslah s'gala. Hanya Kristus jadi pribadi,
    tia-da lagi tu-ju-an diri,
    Hingga gereja terbangunkan,
    jadi satu insan baru, nyata murad kekal Allah -
    Allah ingin mutlak ber-ba-ur,
    dapatkan satu ke-di-am-an,
    tegak kua-sa kerajaan-Nya, di s'luruh bumi.
     Bukan hanya Kristus sen-di-rian.
    Ada g'reja bekerja sama,
    terapkan Kristuslah segala, manu-sia baru.

No comments:

Post a Comment