TEXT LINK

No. 144 : Memuji Tuhan - Keelokan-Nya (Charles Wesley)Lirik:

1. Dari mana ku kisahkan, s'gala bah'gia yang Dia b'rikan?
    Lepas dosa tak tertawan, singkirkan maut, jadi kawan;
    bagaimana ku b'ri hormat, junjung Tuhan baru tepat?

2. Rawatan dan asuhan-Mu, mana mungkin ku kisahkan?
    Anak dosa harus musnah, tapi Bapa beri berkat!
    Ku ta'u dosa t'lah terhapus, kini ku nikmati surga.

3. Hatiku p'nuh dengan Kristus, dan segala k'limpahan-Nya;
    Dia-lah judul nyanyianku, Dia-lah P'nolong yang ku cinta;
    Dia-lah Raja yang teragung, yang s'lalu ku puja sembah.

4. Lebih indah, lebih kudus, daripada semua makhluk; Kasih,
    kurnia, s'mua pada-Mu, dosaku s'mua Kau yang tanggung;
    Kau-lah patut t'rima puji, ku sembah Kau dengan bakti!

Link:

Category:Praise of the Lord
Subcategory:His Beauty
Lyrics:Charles Wesley (1707-1788)
See Biography
Music:Old English melody
Time: 3/4
Key: D Major
Meter: 8.8.8.8.8.8.
Hymn Code:5535511765
Music (MIDI)
Tune (MIDI)
Music (MP3)
Lead Sheet (Guitar)
Lead Sheet (Piano)
Piano Sheet Music