TEXT LINK

S615 : Pada Esa, Terbangun Menjadi Rumah Allah

1. Allah ada ke-per-luan, tahukah ka-li-an?
    Allah perlu ke-diam-an, teduh nyaman!
    Jika kita bersatu, terbangunlah rumah-Nya.
    Allah ayem pu-as, kita pun demi-kian.

2. Bila kita terpecah, wujudkah rumah-Nya?
    Yang diperkenan Tuhan, se-ia, s'kata.
    Letakkan segala hal yang m'rusak ke-sa-tu-an.
    De-mi-kian datangkan ke-sa-tu-an indah.

3. Hidup dalam ke-sa-tuan, tampil saling kasih.
    Nyata di rumah Allah, kasih ini.
    Kita kecap niscaya: Limpah saleh berabad.
    Limpah rumah Allah, limpah rumah Allah.

4. Apa kau untuk g'reja? Tunjukkan sekarang!
    Mau-kah kau s'rahkan diri? 'Tuk pe-mu-li'an?
    Mau-kah t'rima tantangan, pikul amanat g'reja?
    Mutlak untuk Tuhan, mutlak untuk Tuhan.

5. Dari zaman ke zaman, Tuhan pilih kita.
    Generasi yang mu-lia, K'ra-jaan nyata.
    Kita tak dapat b'renti, kar'na puas 'kan kea-da-an
    Kita tetap maju, kita tetap maju.

No comments:

Post a Comment