TEXT LINK

S512 : Ketujuh Gereja Dalam Kitab Wahyu

(Wahyu 2 - 3)

1. Wahyu pasal dua dan tiga, menampakkan asli g'reja.
    Mengajar aku dan Anda, dalam pu-li'an, jangan lengah.

2. M'reka perlu b'ri telinga, kita lebih harus cermat.
    Murad Tuhan memp'ringatkan, agar g'reja kudus, mu-lia.

3. Di Efesus, Dia mencela,"Kasih s'mula telah hilang.
    Rajin kerja, lupa Tuhan; lekas tobat, p'ri semula."

4. Berpalinglah, 'hadap Tuhan, kasih la-in boleh tia-da.
    Mari kita dengarkan Dia; jangan hilang Sang Mustika.

5. Pada Smirna yang mend'rita,"Kau teruji, tia-da jera.
    Se-ti-a-mu sampai ajal, rela korban jiwa raga."

6. Se-tia hingga lahir lenyap, jangan tengok su-a-sa-na.
    Tentu ada maksud Tuhan, yang menguji cinta kita.

7. Di Pergamus, lebih parah, kawin ba-ur dengan du-nia.
    Si Antipas, martir se-tia, hanya di-a b'rani 'nentang.

8. Wajib kita gentar 'tia-sa, jangan zina dengan du-nia.
    Firman Tuhan tolong kita, asal amin terhadap-Nya.

9. Ti-a-ti-ra menyusulnya, dari la-in ku-a-sa-nya.
    Tepung, ragi, bercampuran, sundal, satwa, gabung ju-a.

10. Yang tak murni, sorotilah; imitasi, Tuhan bongkar!
      Ba-ik, jelek, lontar se-mua, hingga Dikau p'roleh mutlak.

11. Dari Sardis, nampak jelas, hayat saja, itu jalan.
      'Ngaku hidup, namun tidak, wahai Sardis, perlu tobat.

12. Tuhan pimpin jamah hayat, menang atas ke-ma-ti-an.
      Campak latar beragama, penuh hayat, Dikau pu-as.

13. Fi-la-del-fia menyatakan: Pelihara yang t'lah ada.
      Nama, firman, saling cinta, gereja nan Tuhan sayang.
 
14. Umat Allah esa mutlak, demi hayat be-rea-li-tas.
      Pegang m'lulu diri Tuhan, laksanakan murad Allah.

15. Hai, Lao-di-kia, perhatikan, merosotnya disebabkan.
      'Ngaku diri sudah kaya, tia-da tahu, Tuhan di luar.

16. Jangan lagi su-am-su-am, Roh berkobar, ikut 'tia-sa.
      Masuk hayat de-ngan limpah, diperkenan pesta s'rempak.

17. Mohon Tuhan beri terang, tempuhan-Mu aku damba.
      Usap mata, agar nampak, pe-mu-li'an-Mu 'capai seg'ra.

No comments:

Post a Comment