TEXT LINK

S20 : Nobat Dia Sang Almuhit Tuhan


1. Nama Yesus Maha-kua-sa! Malak malak tia-rap.
    Malak-malak tia-rap. Sembahkan hormat, mahkota.

    Koor :
    Nobat Dia! Nobat, nobat, nobat Sang Almuhit Tuhan!

2. Turunan Adam tertebus, dari lembah jatuh.
    Dari lembah jatuh. Kini s'lamat, wajar sujud.

3. Orang dosa jangan lupa, luka sengsara-Nya.
    Luka sengsara-Nya. Mari pandang hadirat-Nya.

4. Ti-ap suku, ti-ap bangsa, se-mua sujud, sembah.
    Se-mua sujud, sembah. Mu-lia, hormat, bagi Di-a.

5. Sua-ra laksa-an gempita, ku juga bersorak.
    Ku juga bersorak. Sembah, puji hingga kekal.

No comments:

Post a Comment