TEXT LINK

S110 : Aku Memiliki Pengurapan Minyak


1. Dalam firman ku nampak, urapan di dalamku!
Tanpa orang mengajar, urapan memimpinku!

Koor :
O, di dalam rohku, Di-a berperan!
Urapan memimpinku! Dalamku mengalir!
O, puji dan syukur, firman-Nya tutur,
ku harus patuh s'lalu, hidup dalam urapan.

2. Hidup alami Kristus, lewat firman murni-Nya.
Roh-Nya satu denganku, kekal tak terpisahkan!

3. Ada basuhan darah, sirna jarak dan sekat.
Urapan minyak susul, diri Allah ku dapat.

4. Kristus justru Roh hayat, masuk ke dalam rohku.
Sang Kudus urapiku, Allah dan insan ba-ur.

5. Dia itu Roh, ku jamah, 'ngalir di dalam rohku.
Makin dalam dan limpah, hingga ku kenal Allah.

6. S'turut urapan minyak, 'tia-sa tinggal dalam-Nya.
Dia mengajar, melu-as, jenuhi anteroku.

No comments:

Post a Comment